Melalui Maklumat Segera, anda boleh mendapatkan:

  1.    Maklumat profil anda (Profil Pencari Kerja)
  2.    Status permohonan jawatan (Papar Status Permohonan Jawatan)
  3.    Melihat bakul masuk (Bakul Masuk Pencari Kerja)
  4.    Penjodohan jawatan yang dipadankan oleh sistem (Jawatan Yang Dipadankan)


Tutorial : Pencari Kerja - Maklumat Segera
Pengguna boleh menyemak Profil Pencari Kerja dengan memilih capaian Pencari Kerja>Maklumat Segera>Profil Pencari Kerja. Skrin login akan dipaparkan sekiranya pengguna menggunakan capaian terus tanpa log masuk terlebih dahulu. Pilih jenis Login dan mengisi Nombor Mykad atau No. KP Lama/Polis/Tentera, kemudian klik butang <Hantar> . Maklumat mengenai Profil Pencari Kerja akan dipaparkan di skrin.

1.
2.
Pengguna boleh menyemak status permohonan jawatan melalui menu Papar Status Permohonan Jawatan dengan memilih capaian Pencari Kerja>Maklumat Segera>Papar Status Permohonan Jawatan. Skrin login akan dipaparkan sekiranya pengguna menggunakan capaian terus tanpa log masuk terlebih dahulu.  Pengguna perlu memilih Jenis Login dan mengisi nombor MyKad atau No. KP Lama/Polis/Tentera dan klik butang <Hantar>. Status Permohonan Jawatan anda akan dipaparkan oleh sistem.

3.
Pengguna boleh menyemak permohonan yang diterima melalui menu Bakul Masuk Pencari Kerja dengan memilih capaian Pencari Kerja>Maklumat Segera>Bakul Masuk Pencari Kerja. Skrin login akan dipaparkan sekiranya pengguna menggunakan capaian terus tanpa log masuk terlebih dahulu. Pilih jenis Login dan isi nombor MyKad atau No. KP Lama/Polis/Tentera . Kemudian klik butang <Hantar>. Skrin Bakul Masuk Saya akan dipaparkan.

4.
Pengguna boleh menyemak jawatan yang dipadankan secara automatik oleh sistem melalui menu Jawatan Yang Dipadankan  dengan memilih capaian Pencari Kerja>Maklumat Segera>Jawatan Yang Dipadankan. Skrin login akan dipaparkan sekiranya pengguna menggunakan capaian terus tanpa log masuk terlebih dahulu.Pilih jenis Login dan isi nombor MyKad atau No. KP Lama/Polis/Tentera dan klik butang <Hantar> . Sistem akan memaparkan padanan yang ditemui (jika ada).

5.