Tutorial : Pencari Kerja - Senarai Segera
Melalui menu Senarai Segera, pengguna boleh membuat carian bagi:

  1. Kekosongan Yang Ada
  2. Kekosongan Baru
  3. Kekosongan Baru Diisi

 


Sistem memerlukan pengguna untuk Login terlebih dahulu ke dalam sistem JobsMalaysia dengan memilih Jenis Login dan memasukkan nombor MyKad atau No. KP Lama/Polis/Tentera berserta Pin(Kata Laluan). Skrin Login boleh ditemui pada halaman utama JobsMalaysia di penjuru sebelah kanan atau pun melalui capaian Pencari Kerja>Log Masuk. Tekan butang <Log Masuk> setelah butiran log masuk diisi.

1.
1.
2.
Rajah: Skrin Login pada halaman utama JobsMalaysia
Rajah: skrin Login melalui capaian Pencari Kerja>Log Masuk
3.
Setelah proses login berjaya, Skrin anjung bagi pengguna tersebut akan dibuka memaparkan kata-kata aluan kepada pengguna dan fungsi-fungsi yang boleh dicapai untuk pengguna tersebut.